073-181 83 00

Permakultur

 

– Många har hört ordet men få vet vad det betyder….

Permakultur är en sammanslagning av PERMAnent och agriKULTUR. Begreppet kan översättas med något så fantastiskt som ”hållbar odling”, och att odla hållbart är precis vad vi gör på Tullus Lantliv.

Bill Mollison och David Holmgren myntade begreppet i Australien under senare delen av 70-talet.

Under årens lopp har permakultur som begrepp börjat användas mer och mer i många länder. Permakultur används även inom olika samhällssektorer.

 

Grundpelare

  1. Omsorg om jorden
  2. Omsorg om människor
  3. Rättvis fördelning

 

Permakultur

Någon har en gång sagt ”Permakultur är sunt förnuft satt i system.” vilket jag tycker stämmer absolut. 

För mig handlar Permakultur om att använda sig av naturens eget sätt att skapa en design utan mänsklig hand som en modell för vår mark/en trädgård eller en livsstil som gör att vi människor och naturen omkring oss mår bra, bygger resurser, både idag, och i morgon.

Systemtänkande är en av nyckelfaktorerna när man pratar om att designa enligt permakulturperspektiv. Att utgå ifrån platsens specifika förutsättningar för att bygga upp matproduktion, hus/bygnader, vatten- och energiförsörjning,men även företagsmöjligheter.

På Tullus har det inneburit Hönsen med dess äggproduktion, vi bevarar naturbetesmarkerna med hjälp av våra kor, får och getter. Installation av solenergi har gjorts så att energiförsörjningen när det kommer till el är så naturvänlig som möjligt. Vi tar hand om våra byggnader och återbrukar så mycket vi kan.

Permakultur överallt

Permakultur finns i samhällets alla delar. På olika sätt skapar vi värde med permakulturens design som ett verktyg i vårt arbete mot en bättre samhällsutveckling, för naturens välbefinnande och därigenom även vårt.

 

Designverktyg

1 Observera & Interagera

2 Fånga & Lagra energi 

3 Skapa Nytta (avkastning)

4 Tillämpa självreglering & Va mottaglig för feedback 

5 Använd & Värdesätt förnyelsebara resurser & tjänster

6 Skapa inget avfall 

7 Designa från mönster till detalj 

8 Förena istället för att skilja åt 

9 Använd småskaliga & långsamma lösningar 

10 Använd och värdesätt mångfald 

11 Använd kantzoner & Värdesätt periferin 

12 Se förändringar som en positiv utmaning för din kreativitet