Välj en sida

Naturskyddsföreningen i Krokom och Östersund önskar er varmt välkomna till en temadag med föreläsningar och diskussioner om varför våtmarker är viktiga globalt, nationellt och lokalt här i Jämtland.

När & Var?

Datum: 3/9 kl 11.00

Plats: Tullus 271, Krokom

Föreläsarna kommer prata om våtmarkers nytta ur flera olika perspektiv, dels om hur de stärker lokala ekosystem men även om vilka ekosystemtjänster som markägare kan få ta del av, samt hur man går till väga om man som markägare vill nyanlägga, återställa eller vårda ett våtmarksområde. Alla som är nyfikna på våtmarksfrågan är välkomna men särskilt intressant hoppas vi att dagen blir just för markägare som är intresserade av att jobba med våtmarker på sina ägor.

Öppet för alla och helt gratis!
I första hand så vistas vi utomhus i det våtmarksområde som anlagts på gården. Det är en lite snårig stig som leder ned dit så rejäla skor och kläder efter väder. Vid styggväder kan vi vistas under tak i en ouppvärmd loge på gården.

Program:
11.00 Välkomna
11.10 Naturskyddsföreningen: Vad är våtmarker och vilken nytta för de med sig?
11.40 Markägare: Upplevelser och erfarenheter från ett våtmarksprojekt på sin egen mark.
12.00 Skogssällskapet: Varför behövs det fler våtmarker just i Jämtland? Våtmarkens betydelse för skogsbruk.
12.30 Skogsstyrelsen: Våtmarksfrämjande som en del av de svenska miljömålen, myndighetens stöd till våtmarksfrämjande arbete.
13.00 Tid för avslutande frågor och diskussioner, kaffe och fika, kolbulle för de som anmält sig 

Det krävs ingen anmälan för att få delta, men det bjuds på kolbulle om man föranmäler sin närvaro till stefan.lundstedt@live.com. Kolbulleanmälan senast fredag den andra september.