073-181 83 00

Tullus

 

Gården uppfördes kring 1915–1920 av min farmors far. Min farmor växte upp på gården och bodde där tills hon gifte sig och flyttade ca en mil bort. På gården byggdes bland annat en ladugård tänkt för en mjölkkobesättning.

Jordbruk

Innan designen skapades… 

Innan designen och etableringen av permakulturdesignen drevs Tullus som jordbruk av farmors föräldrar tills ca 1950 – talet då de blev pensionärer.

Gården hade inga djur och byggnaderna var tomma och obrukade sedan Eva tog över. Marken arrenderades ut.

Gården brukades därefter av arrendatorer och när farmors föräldrar flyttade till pensionärsboende stod mangårdsbyggnaden tom, något som innebar att kakelugnar och spegeldörrar finns kvar.

Marken har såvitt jag vet aldrig besprutats eller konstgödslats.

Skogen som ligger kring gården, är eller i alla fall har varit en ren produktionsskog, med kalhyggen, återplantering och inga större naturvärden.

 

 

 

Gården köptes av mig 2004.

Mina föräldrar köpte gården 1983 och det var en självklarhet att jag skulle ta över vår släktgård. Därför blev det också här jag valde att skapa min design.

Då var det många träd kring huset och solen lyste inte på köksbron förrän på sen eftermiddag. En hel del träd fälldes på tomten och sedan dess har vi också avverkat en skog nedanför gården.

Det är lite tungt att tänka på den skogen, den var fylld av stora träd men ändå lyste solen ner på markfloran och våra underbara rid-stigar. Nu är den borta, men vi har fjällutsikt och sol hela dagen, något som kompenserar en del.

 

 

Platsens utveckling…

Valet av plats var självklar för mig! Det är en gård som funnits i familjen långt långt innan jag fanns.

Att använda mig av Permakulturens ”Etik & Design” kommer att förbättra gårdens och platsens förutsättningar att bidra till en ökad mångfald. Jag arbetar med att bygga upp platsens resurser på flera olika sätt med hjälp av permakulturen och dess verktyg som tidigare inte har gjorts.

Jag samverkar med regionen omkring oss, vår fantastiska lilla by, för att skapa närproducerat och bidra till en levande landsbygd genom att jag har höns och säljer ägg i butiken på gården.

Designen har även skapat kretslopp på gården som tidigare inte fanns. Där djuren är en acceleration inom både odling (gödsel) och ekonomi (inkomster). Jag har även gäss, ankor, får och höns som är lantraset (med genbanksintyg – för att bevara dessa). 

 

Odlingar

Odlingar fanns på baksidan av huset och även rabatter ritade av någon på hushållningssällskapet och anlagda av en trädgårdsmästare.

Till stor del finns de fortfarande kvar. Som vi nämner i vår design så är vinden från väst stark och kall, den tar sats från fjällen, och gör att få växter trivs på framsidan av huset.

Med andra ord – det finns utvecklingspotential.

 

Tullus designuppdateringar

Solenergi

Solenergi

Solceller på Tulus - Vi har tagit en hel del viktiga beslut gällande att skapa detta och nu under året har designen ombearbetats på denna punkt och vi har valt att utöka dem efter att vi sett hur bra det fungerat för oss. När jag startade mitt liv här och påbörjade...

Tullus Permakulturdesign

Tullus Permakulturdesign

Tullus egen design - Som Certifierad Permakulturdesigner har jag lagt en design på gården.En design som är skapad efter mina mål i livet, önskningar och framtidsvisioner tillsammans med de jag lever med på gården.Idag arbetar jag mot att bli diplomerad.  Min Vision...

Att bygga en framtid

Ovan, under rubrik ”Tullus designuppdateringar”  finner ni de senaste arbeten som genomförts på gården som gjorts sedan Status Q.

Gården har en Permakulturdesign skapad på ägorna. Detta är en levande design som utvecklas i takt med livet på gården.

Designen ligger som grund för min diplomering som  som permakulturdesigner jag arbetar på.

Eva Rappe
Certifierad Permakulturdesigner