073-181 83 00

Tullus Lantliv som LAND-center

PLANETSKÖTARE

Vi tar hand om jorden vi lever på och av, vi bygger upp och tar hand om platsens resurser och inspirerar till ett miljömedvetet och klimatsmart vardagsliv. 

MÅNGFALD

Naturbetesmarker är värdefulla marker, som erbjuder biologisk mångfald av såväl växter som djur. Här går våra får, getter och kor och betar. 

GENBANK

Vi arbetar med att värna om de hotade husdjursraserna i Sverige genom att ha genbanksdjur på gården. Både stora och små djur.

Besök Tullus Lantliv

Tullus 271
835 95 Nälden

Gårdsburiken

Måndag–Freday: Alla tider
Lördag–Söndag: Alla tider

Ring Mig

073 – 818 83 00

Tullus Lantliv

Som LAND-center vill Tullus Lantliv inspirera mot en hållbar samhällsutveckling. Vi vill stödja möjligheten för invånare omkring oss att handla närodlat samtidigt som vi vill sprida kunskap om hur vi alla kan leva i samklang med naturens kretslopp och sköta om vår planet på ett bättre sätt.

Vi vill arbeta upp markens resurser där vi lever och verkar samtidigt som vi utbildar och inspirerar andra i att göra detsamma. Att leva av och samtidigt återuppbygga platsens resurser betyder mycket för den hotade biologiska mångfalsen bland både växter och djur.

Ett av kraven som LAND-center är att ha en permakulturdesign!

Vi har valt att utforma vår permakulturdesign på Tullus gård, i Jämtlands län. Tullus gård är en stor gård, hela 170 hektar. Därför har vi valt att fokusera vår design på själva hjärtat av gården, där Eva Rappe bor tillsammans med sin familj och ett helt gäng djur. Designen är utformad genom processen vi lärt oss i vår PDC.

Först intervjuade vi de boende på Tullus för att lära känna dem. Utifrån intervjun formulerade vi en vision och fyra olika inriktningar för gården. Sedan spenderade vi ett par dagar på gården för att lära känna platsen och få en förståelse för vad som redan sker där.

På plats triangulerade vi in gården och ritade en baskarta. Nästa steg var att analysera platsen och de boendes behov och få fram några nyckelfunktioner som sedan blev grunden för hur vår design kom att utformas. Läs mer genom att klicka på ”Permakulturdesign på Tullus Lantliv,  Jämtland”

Mångfald

Vi håller 7ha Naturbetesmarker öppna för att bidra till ökad mångfald bland pollinerare och spännande växter. Vi värnar om kantzoner och arbetar för att sprida information och kunskap.

Trädgård

Småskalig trädgårdsodling för självhushållning och med försäljning på event så som skördefester och öppen trädgård.

Gårdsbutik

Självbetjäning i gårdsbutiken –  Titta in och hämta dina varor och  betala med swish eller kontant. 

Att vara LAND-center

”Det bästa sättet att förstå permakultur är ofta genom att se det i praktiken. Därför har LAND-nätverket skapats, med syfte att tillgängliggöra ett offentligt lärande- och demonstrationsnätverk i Sverige. LAND (Lärande, Aktivitet, Nätverk, Demonstration) är ett nätverk av demonstrationsgårdar/verksamheter/platser för permakultur. LAND visar vad permakultur är i praktiken på ett säkert och inspirerande sätt, för bl.a. besökare, praktikanter och volontärer. Demonstrationsplatser som är knutna till LAND-nätverk i exempelvis England och Danmark, ökar kompetens kring framtidsfrågor om hållbarhet, ekosystemtjänster, matsäkerhet, naturturism och lärande i praktiken. Demonstrationsplatserna kan också ge möjligheter till ökad självförsörjning på gården och andra arbetstillfällen på landsbygden.” Källa: Permakultur Sverige